Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку творчої особистості.

Шкільна бібліотека, як осередок творчих особистостей серед учнів школи. 

(виступ на педагогічній раді) 

Слайд 1
    Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і позашкільних закладів. Бібліотека відіграє далеко не останню роль в цьому процесі.
Творчі зустрічі з письменниками, поетами, музикантами. Слайд 2
    На нашу долю лягає виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.
Конкурси, батли, ігри. Слайд 3-4
    Позакласна діяльність дає змогу дітям виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня, тобто це особлива сфера, де школярі можуть задовольняти особистісні потреби в самоперевірці, само оцінюванні власного “Я”. Це, так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються потреби в контактах.
Акції, читання, уроки, екскурсії. Слайд 5
    Сприятливе для розвитку середовище дозволяє поширити і поглибити знання школярів, зміцнити набуті на уроках навички та вміння, розвинути здібності дітей, задовільними їх, різнобічні інтереси, сформувати самостійність, організувати практичну суспільно корисну діяльність, дозвілля дітей. Позаурочна робота дозволяє збільшити час цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів.
Тісна співпраця з міськими бібліотеками: ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА, БІБЛІОТЕКА №17, БІБЛІОТЕКА №19,Ю ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ім.ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ. Слайд 6-7 
    Створення сприятливих умов спрямовано на розвиток творчої особистості, її ініціативи з УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ І ЗДІБНОСТЕЙ. Внаслідок саме такої організації діяльності дітей виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність.
Постійно діючі та тематичні виставки. Слайд 8.

Коментарі